INDICATIEVE TABEL van toepassing in 2019

 

 

KLIK HIER VOOR DE VOLLEDIGE NIEUWE INDICATIEVE TABEL IN PDF VERSIE 2016 (van toepassing in 2019)
 

INDICATIEVE TABEL 2019 

De indicatieve tabel (in België) is een lijst van forfaitaire schadevergoedingen die opgesteld is door het Nationaal verbond van magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk verbond van vrede- en politierechters.

De lijst is bedoeld als leidraad voor de raming van schade die men niet in concreto (schade waarvan men geen bewijs kan aanvoeren) kan begroten, die men dus niet aan de hand van bewijsstukken kan aantonen (bijvoorbeeld de morele schade).

 

INDICATIEVE TABEL

INDICATIEVE TABEL

INDICATIEVE TABELINDICATIEVE TABEL

INDICATIEVE TABEL

INDICATIEVE TABEL

 

 

KLIK HIER VOOR DE VOLLEDIGE NIEUWE INDICATIEVE TABEL IN PDF VERSIE 2016 (van toepassing in 2019)