ANNULATIEVERZEKERING? Onmiddellijk online onderschrijven? Vanaf 30€ reisannulatie verzekering

annulatie reis annulatieverzekering

Reisannulatieverzekering, waarom ?

Wie zijn reisplannen in het water ziet vallen omwille van een ziekte, overlijden, ongeval of andere onvoorziene omstandigheid, wil dat zijn kosten vergoed worden.

Wat ?

De Reisannulatieverzekering vergoedt de kosten bij het annuleren of afbreken van een reis.

Voor wie ?

Voor privé- en zakenreizigers die een annulatieverzekering willen los van reisbijstand.

Voordelen ?

 • Stand-alone-oplossing

 • Terugbetaling tot 2.500 EUR per verzekerde

 • Bij ziekte, ongeval en overlijden

 • Ook geldig bij zeer uiteenlopende onvoorziene omstandigheden


Algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden AnnulatieVerzekering

Reisannulatieverzekering online onmiddellijk onderschrijven ?

KOOP NU

 

Compensatie als reisplannen in het water vallen.
 

Een reis is iets om naar uit te kijken. Of noodzakelijk in het kader van een professionele opdracht. Wanneer ze door onverwachte omstandigheden niet kan doorgaan, wordt met een goede annulatieverzekering alvast de financiële impact verzacht.

 

Samenvatting van de waarborgen

Wat ?

Deze verzekering vergoedt:

 • reële annulatiekosten, met een maximum van 2.500 EUR per verzekerde persoon.

 • het bedrag voor de niet-genoten dagen dat de verzekerde niet van de reisorganisator heeft kunnen terugvorderen.

Wanneer ?

De compensatie geldt bij annulatie of reisonderbreking omwille van zeer uiteenlopende onvoorziene omstandigheden:

 • Overlijden van een verwante tot in de tweede graad, een samenwonende of een reisgezel.

 • Ongeval van de verzekerde, een verwante tot in de tweede graad, een samenwonende of een reisgezel.

 • Zware ziekte van de verzekerde, een verwante tot in de tweede graad, een samenwonende of een reisgezel.

 • Opzeg van de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur binnen 30 dagen voor vertrek.

 • Intrekking van vakantie omdat de vervangende collega binnen 30 dagen voor vertrek ziek wordt, een ongeval heeft of overlijdt.

 • Voor een werkzoekende: arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur die begint te lopen binnen 30 dagen voor vertrek.

 • Noodzakelijke aanwezigheid als vrije beroeper of zelfstandige indien vervanger ziek is, een ongeval heeft of overlijdt.

 • Onbewoonbaarheid van de woning binnen 30 dagen voor vertrek.

 • Vertraging bij inscheping ten gevolge van verkeersongeval.

 • Volledige immobilisatie van het privévoertuig.

 • Oproep als getuige of jurylid bij het Assisenhof.

 • Herexamen

 • Militaire missie in het buitenland.

 • Orgaantransplantatie.

 • Juridische afhandeling van de adoptie.

 • Verzorging van een minderjarig of gehandicapt kind als de aangeduide zorgpersoon wegvalt.

 • Verdwijning of ontvoering.

 • Weigering van visum.

 • Diefstal identiteitsdocumenten en/of visum binnen de 48 uur voor vertrek.

 • Medische onmogelijkheid tot verplichte inenting.

 • Complicaties bij zwangerschap

 • Scheiding met verhuis.

 • Verplichte verhuis.

Annulatieverzekering:

4,45% van de waarde van de reis.

Minimumpremie:

Er geldt een minimumpremie van 30 EUR per contract.

Geldigheid:

De annulatieverzekering is enkel geldig als zij ten minste dertig dagen voor het vertrek of ten laatste op de dag van de reservatie van de reis onderschreven werd.

annulatieverzekering reis annulatie

CHATTEN OP SCHADEWEB.BE


ONLINE LIVE CHAT!

Heb je een vraag? Stel ze online
Je kan altijd op ons rekenen!

CHAT VRIJBLIJVEND MET
ONZE MEDEWERKERS